به  سایت رسمی روستای تجن گوکه خوش آمدید

 

* دفتر پیشخوان تجن گوکه به چند نفر ، جهت نویسندگی در سایت روستا نیازمند است*

 

آن دسته از روستاییان عزیز که مایل به نوسیندگی در سایت روستای تجن گوکه می باشند می توانند درخواست خود را به دفتر پیشخوان دولت روستای تجن گوکه ارائه نمایند تا به عنوان نویسنده سایت معرفی شوند.