بهار آمد تا بگوید :

حتی اگر نمی شود که همیشه سبز ماند ،

ولی می توان دوباره و دوباره و دوباره ،

سبز و پر شکوفه و پر از جوانه شد ...

منبع : با اندکی تغییر ازوبلاگ گیله مرد

عیدتان مبارک

جملات زیبا گیله مرد