گروه اینترنتی شمیم وصل
به کسانی که به شما حسودی میکنند احترام بگذارید !
زیرا اینها کسانی هستند که از صمیم قلب معتقدند شما بهتر از آنانید

گروه اینترنتی شمیم وصل

دیشب که نمیدانستم برای کدام یک از درد هایم گریه کنم ، کلی خندیدم . . .
)صادق هدایت(

گروه اینترنتی شمیم وصل

چنان زندگی کن که کسانی که تو را می شناسند،
اما خدا را نمی شناسند بواسطه آشنایی با تو، با خدا آشنا شوند . . .

گروه اینترنتی شمیم وصل

آدم وقتی فقیر میشه خوبیهاشم حقیر میشه
اما کسی که زور داره یا زر داره ، حقارت هاش هنر میشه
(دکتر علی شریعتی(

گروه اینترنتی شمیم وصل
اگر شما یک سیب بد طعم را خورده باشید
میتوانید طعم یک سیب خوب را درک کنید
پس ، از تلخی های زندگی درس بگیرید تا بتوانید آن را درک کنید .

گروه اینترنتی شمیم وصل
ما در زندگی آسایش را با کسانی داریم که با موافق هستند
اما زمانی رشد میکنیم که با کسانی باشیک که با ما اختلاف نظر دارند . . .

گروه اینترنتی شمیم وصل
طوطی صحبت میکند ، اما اسیر قفس است
اما عقاب سکوت میکند و دارای اراده پرواز . . .

گروه اینترنتی شمیم وصل
مدارا
بالاترین درجه قدرت
و
میل به انتقام
اولین نشانه ضعف است . . .

گروه اینترنتی شمیم وصل
اگر شما برای انجام کاری که باید انجام بدهید ، راهی پیدا کردید آن را انجام خواهید داد
در غیر این صورت ، یک بهانه برای انجام ندادن پیدا کردید . . .

گروه اینترنتی شمیم وصل
تمایل شما برای رسیدن به موفقیت ، باید بیشتر از ترس از شکست باشد . . .

گروه اینترنتی شمیم وصل
از گوش دادن به سخنان دشمنانتان غافل نباشید آنها اشتباهات شما را به خوبی بیان میکنند !
)شکسپیر(
گروه اینترنتی شمیم وصل
این روزها همه ترس از دست دادن آبروی خود دارند اما به سادگی آبروی دیگران را می برند . . .

گروه اینترنتی شمیم وصل
من نمی‌گویم که ١٠٠٠ شکست خورده‌ام.
من می‌گویم فهمیده‌ام ١٠٠٠ راه وجود دارد که می‌تواند باعث شکست شود . . .
)توماس ادیسون(

گروه اینترنتی شمیم وصل
هرگاه میخواهی بدانی که چقدر محبوب و غنی هستی
هرکز تعداد دوستان و اطرافیانت به حساب نمی آیند
فقط یک قطره اشک کافیست تا ببینی
چه تعداد دست برای پاک کردن اشک های تو می آید . . .

گروه اینترنتی شمیم وصل
زنها هرگز نمیگویند تو را دوست دارم
ولی وقتی از تو پرسیدند مرا دوست داری
بدان که درون آنها جای گرفته ای . . .
سخن روز :

جمله
به تو افتخار می کنم
همان قدر به مردان انرژی می دهد که
جمله دوستت دارم به زنان . . .